קניה מאובטחת

אתר "אפיק מוצרי הדפסה בע"מ" הינו אתר מאובטח לכל סוגי כרטיסי האשראי.

כל פרטי הלקוח למעט כרטיס האשראי נשמרים באתר לכן בכל כניסה יש להקליד את מס’ כרטיס האשראי מחדש.

בכדי לשמור על פרטיות הלקוח יתבקש הלקוח בכל כניסה להקיש את שמו ואת הסיסמה שקבע מראש.

היה והחליט הלקוח לבצע רכישה מבלי למסור את פרטי כרטיס האשראי,ישלח הלקוח את הזמנתו ,ונציג שירות ייצור עימו קשר טלפוני כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי.